Realizace solární elektrárny

1. Uzavření smlouvy o dílo

2. Zpracování dokumentace a vyřízení dotací

3. Montáž a instalace FV elektrárny 

4. Připojení elektrárny k distribuční síti

5. Předání díla 

6. Peníze z dotace